KANUNI ZA UTUMISHI


advertisement

KANUNI ZA MAADILI YA UTENDAJI KATIKA UTUMISHI WA UMMA

KANUNI ZA MAADILI YA UTENDAJI KATIKA UTUMISHI WA UMMA Kanuni hizi zimetungwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma kwa mujibu wa Pub on So, 20 Apr 2014 09:00:00 GMT
Source: http://www.mwanza.go.tz/kurasa/nyaraka_mbalimbali/Kanuni_za_maadili_ya_utumishi_wa_umma.pdf
View/Download

KIJITABU CHA WANACHAMA - CHURCH OF THE NAZARENE AFRICA ...

6 THAMANI ZA KIINI ZA KANISA LA MNAZARETI Thamani za Kiini ni muhtasari wa thamani muhimu za Kanisa la Mnazareti. Sisi ni Watu Wakristo, tuliounganishwa na waumini wa Pub on Mo, 21 Apr 2014 10:39:00 GMT
Source: http://www.africanazarene.org/Websites/churchofnazafrica/images/Swahili_Resources/Swahili_Church_Members_Handbook.pdf
View/Download

RASIMU YA KATIBA YA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

iii SEHEMU YA PILI W AJIBU WA R AIA NA M AMLAKA ZA N CHI NA M IPAKA YA H AKI ZA B INADAMU (a) Wajibu wa Raia kwa Taifa 49. Wajibu wa raia. 50. Wajibu wa kushiriki kazi. Pub on Sa, 19 Apr 2014 11:10:00 GMT
Source: http://sw.radiovaticana.va/doc/RASIMU_final.pdf
View/Download

MKATABA WA HUDUMA KWA WATEJA - TANZANIA METEOROLOGICAL ...

DIBAJI Mikataba ya huduma kwa wateja ni utekelezaji wa Program ya Kuboresha Utumishi wa Umma (PSRP) ya mwaka 2000. Utaratibu wa kutumia mikataba ya utoaji huduma kwa Pub on Mo, 21 Apr 2014 06:07:00 GMT
Source: http://www.meteo.go.tz/store/mkataba.pdf
View/Download

RIPOTI YA WARSHA KUHUSU HABARI - INTERNATIONAL RECORDS ...

Ripoti ya Warsha Kuhusu Habari Kwa ajili ya Uwajibikaji Imehaririwa na Dawn Routledge, Piers Cain na Kimberly Barata Imetafsiriwa na Saidi Nguba Pub on Sa, 19 Apr 2014 06:24:00 GMT
Source: http://www.irmt.org/documents/research_reports/info_accountability/IRMT_info_acct_tanzania_swahili.PDF
View/Download

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA BUNGE LA TANZANIA

1 JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA BUNGE LA TANZANIA Maoni ya kamati ya kudumu ya Bunge ya maendeleo ya jamii kuhusu muswada wa marekebisho ya sheria za mifuko ya ... Pub on So, 20 Apr 2014 15:34:00 GMT
Source: http://www.parliament.go.tz/docs/reports/60ba5-Maoni-ya-Kamati-kuhusu-Muswada-wa-social-security-.pdf
View/Download

TAARIFA YA UHAMISHO WA WATUMISHI WALIOOMBA KUHAMA KWA ...

taarifa ya uhamisho wa watumishi walioomba kuhama kwa kipindi cha januari ­ juni 2013 katika mamlaka za serikali za mitaa, tanzania bara Pub on Sa, 19 Apr 2014 06:24:00 GMT
Source: http://www.pmoralg.go.tz/quick-menu/uhamisho/pdf/uhamisho_Juni_2013.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 77808