KANUNI ZA UTUMISHI


advertisement

KANUNI ZA MAADILI YA UTENDAJI KATIKA UTUMISHI ...

KANUNI ZA MAADILI YA UTENDAJI KATIKA UTUMISHI WA UMMA Kanuni hizi zimetungwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma kwa mujibu wa mamlaka aliyopewa katika kifungu cha 34 cha Sheria ... Pub on 水, 29 10 2014 03:32:00 GMT
Source: http://www.mwanza.go.tz/kurasa/nyaraka_mbalimbali/Kanuni_za_maadili_ya_utumishi_wa_umma.pdf
View/Download

KANUNI ZA ONGOZI WA KIROHO - CE-AFRICA | HOME

6 KANUNI ZA UONGOZI WA KIROHO Mojawapo ya mahitaji makubwa kabisa ya Kanisa la leo ni hitaji la uongozi wa kiroho. Unongozi unaoelewa na kufuata kanuni za utumishi na uanafunzi. Tunaishi katika wakati ambao watu wa ... Pub on 火, 28 10 2014 01:32:00 GMT
Source: http://www.ce-africa.org/downloads/LeadershipSwahiliwithCover.pdf
View/Download

RASIMU YA KATIBA INAYOPENDEKEZWA YALIYOMO ...

iv" " (b) Wajibu wa Mamlaka za Nchi 61. Hifadhi ya haki za binadamu 62. Usimamizi wa haki za binadamu (c) Mipaka ya Haki za Binadamu 63. Mipaka ya haki za binadamu 64. Sheria kuhusu haki, uhuru na wajibu SURA YA ... Pub on 水, 29 10 2014 15:42:00 GMT
Source: http://www.bungemaalum.go.tz/files/pages/attachments/RASIMU_YA_KATGIBA_INAYOPENDEKEZWA_sw.pdf
View/Download

KANUNI YA ADHABU [SHERIA KUU] MPANGILIO WA ...

5 SURA YA KUMI NA MBILI KUOKOA, KUTOROKA NA KUWAKINGA WATUMISHI WA MAHAKAMA 115. Kuokoa. 116. Kutoroka kwenye kifungo halali. 116A. Kutokuhudhuria kazi za kifungo cha nje. 117. Kusaidia wafungwa ... Pub on 月, 27 10 2014 22:18:00 GMT
Source: http://www.lrct.go.tz/download/translated-laws%20/kiswahili-vision/adhabu.pdf
View/Download

MKATABA WA HUDUMA KWA WATEJA - TANZANIA ...

1.0 DIRA, DHIMA NA MAADILI MUHIMU 1.1 Dira ya Mamlaka ya Hali ya Hewa Kuwa kitovu bora cha utoaji huduma za hali ya hewa zenye hadhi ya kimataifa ifikapo mwaka 2015. 1.2 Dhima ya Mamlaka ya Hali ya Hewa Kutoa ... Pub on 月, 27 10 2014 01:26:00 GMT
Source: http://www.meteo.go.tz/store/mkataba.pdf
View/Download

RIPOTI YA MDHIBITI NA MKAGUZI - NATIONAL AUDIT OFFICE OF ...

vi _____ Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti Kuu ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2012/2013 4.2 Mwenendo wa Makusanyo ya mapato kutoka vyanzo vya ndani vya Halmashauri ikilinganishwa na Bajeti Pub on 火, 28 10 2014 09:10:00 GMT
Source: http://nao.go.tz/?wpfb_dl=107
View/Download

KATIBA YA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania _____ 5 SEHEMU YA PILI WABUNGE, WILAYA ZA UCHAGUZI NA UCHAGUZI WA WABUNGE 66. Wabunge. 67. Sifa za mtu kuwa Mbunge. 68. Kiapo cha Wabunge. 69. Tamko ... Pub on 火, 28 10 2014 18:50:00 GMT
Source: http://www.bugando.ac.tz/attachments/Katiba_ya_Tanzania.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 7514