KANUNI ZA UTUMISHI


advertisement

KANUNI ZA MAADILI YA UTENDAJI KATIKA UTUMISHI ...

KANUNI ZA MAADILI YA UTENDAJI KATIKA UTUMISHI WA UMMA Kanuni hizi zimetungwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma kwa mujibu wa mamlaka aliyopewa katika kifungu cha 34 cha Sheria ... Pub on 日, 19 10 2014 19:50:00 GMT
Source: http://www.mwanza.go.tz/kurasa/nyaraka_mbalimbali/Kanuni_za_maadili_ya_utumishi_wa_umma.pdf
View/Download

WWW.TANZANIA.GO.TZ

YA WA TANZANIA OFISI VA RAIS Menejimenli ya Utumishi wa DAR ES 17 Scptcmba. 200? BC/155/2bO/01 WA MAENDELEO VA LITUMISIII 3 w A MWAKA 2007 WA WA SnER[A MAMBO Waraka Maendeléo ya Ijtumishi Namba ... Pub on 水, 22 10 2014 03:05:00 GMT
Source: http://www.tanzania.go.tz/egov_uploads/documents/WARAKA_WA_MAENDELEO_YA_UTUMISHI_NA_3_WA_MWAKA_20070001_sw.pdf
View/Download

RANDAMA YA RASIMU YA KATIBA FEBRUARI, 2014

vi SEHEMU YA NNE109 Ibara ya 139: Kanuni za Kudumu za Bunge 109 Ibara ya 140: Rais Kulihutubia Bunge ... Pub on 月, 20 10 2014 21:01:00 GMT
Source: http://www.bungemaalum.go.tz/files/publications/attachments/RANDAMA_YA_RASIMU_YA_KATIBA_sw.pdf
View/Download

RIPOTI YA MDHIBITI NA MKAGUZI - NATIONAL AUDIT OFFICE OF ...

vi _____ Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti Kuu ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2012/2013 4.2 Mwenendo wa Makusanyo ya mapato kutoka vyanzo vya ndani vya Halmashauri ikilinganishwa na Bajeti Pub on 月, 20 10 2014 22:20:00 GMT
Source: http://nao.go.tz/?wpfb_dl=107
View/Download

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA BUNGE LA ...

4 Marekebisho haya yafanyike pia kwenye vifungu vya Muswada vya 32, 42, 85, 129 na 144 ambavyo vinahusu uteuzi wa wakurugenzi wa Mifuko yote ya Hifadhi za Jamii. (iv) Kifungu cha 13 cha Muswada kinachofanya marekebisho ... Pub on 月, 20 10 2014 05:30:00 GMT
Source: http://www.parliament.go.tz/docs/reports/60ba5-Maoni-ya-Kamati-kuhusu-Muswada-wa-social-security-.pdf
View/Download

OFISI YA MKUU WA MKOA DAR ES SALAAM

2 1. DIRA Taasisi ya mfano wa kuigwa katika kutoa ushauri na uratibu nchini Tanzania. 2. DHIMA Kuhakikisha kuwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii yanapatikana kutokana na huduma bora za ushauri na uratibu ambazo zinajenga Pub on 月, 20 10 2014 21:08:00 GMT
Source: http://www.dsm.go.tz/kurasa/nyaraka/Mkataba_Book.pdf
View/Download

CHUO CHA MAENDELEO NA USIMAMIZI WA MAJI

2 (f ) Uwajibikaji Tunafanya kazi kwa bidii na umakini ili kukidhi mahitaji na matarajio ya wateja wetu (g ) Kuheshimu sheria Tunafuata taratibu na kanuni za utumishi wa umma katika kutoa huduma zetu. (h ) Uwazi Tunatoa huduma ... Pub on 木, 16 10 2014 03:26:00 GMT
Source: http://www.wdmi.ac.tz/docs/downloads/financial%20report/WDMI-MKATABA-HUDUMA-KWA-MTEJA-FINAL.pdf
View/Download

KATIBA YA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania _____ 5 SEHEMU YA PILI WABUNGE, WILAYA ZA UCHAGUZI NA UCHAGUZI WA WABUNGE 66. Wabunge. 67. Sifa za mtu kuwa Mbunge. 68. Kiapo cha Wabunge. 69. Tamko ... Pub on 水, 22 10 2014 11:04:00 GMT
Source: http://www.bugando.ac.tz/attachments/Katiba_ya_Tanzania.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 34504