KANUNI ZA UTUMISHI


advertisement

KANUNI ZA MAADILI YA UTENDAJI KATIKA UTUMISHI ...

KANUNI ZA MAADILI YA UTENDAJI KATIKA UTUMISHI WA UMMA Kanuni hizi zimetungwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma kwa mujibu wa mamlaka aliyopewa katika kifungu cha 34 cha Sheria ... Pub on 水, 04 3 2015 13:56:00 GMT
Source: http://www.mwanza.go.tz/kurasa/nyaraka_mbalimbali/Kanuni_za_maadili_ya_utumishi_wa_umma.pdf
View/Download

WWW.TANZANIA.GO.TZ

Ukaguzi wa Rasi ima i Watu kwenye Mamlaka za Ajira na Nidhamu ni moja ya njia zinazotumiwa na Tume ya Uturnish' wa Umma kutathmini hali ya uzingatiaji Sheria, Kanuni, Taratibu na Miongozo mbalimbali inayctolewa na Serikali ... Pub on 火, 03 3 2015 08:42:00 GMT
Source: http://www.tanzania.go.tz/egov_uploads/documents/d_sw.pdf
View/Download

KANUNI ZA ONGOZI WA KIROHO - CE-AFRICA | HOME

6 KANUNI ZA UONGOZI WA KIROHO Mojawapo ya mahitaji makubwa kabisa ya Kanisa la leo ni hitaji la uongozi wa kiroho. Unongozi unaoelewa na kufuata kanuni za utumishi na uanafunzi. Tunaishi katika wakati ambao watu wa ... Pub on 土, 28 2 2015 15:27:00 GMT
Source: http://www.ce-africa.org/downloads/LeadershipSwahiliwithCover.pdf
View/Download

RASIMU YA KATIBA YA JAMHURI YA MUUNGANO WA ...

iii SEHEMU YA PILI W AJIBU WA R AIA NA M AMLAKA ZA N CHI NA M IPAKA YA H AKI ZA B INADAMU (a) Wajibu wa Raia kwa Taifa 49. Wajibu wa raia. 50. Wajibu wa kushiriki kazi. 51. Ulinzi wa mali ya umma. 52. Haki na ... Pub on 月, 02 3 2015 18:37:00 GMT
Source: http://sw.radiovaticana.va/doc/RASIMU_final.pdf
View/Download

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA BUNGE LA ...

4 Marekebisho haya yafanyike pia kwenye vifungu vya Muswada vya 32, 42, 85, 129 na 144 ambavyo vinahusu uteuzi wa wakurugenzi wa Mifuko yote ya Hifadhi za Jamii. (iv) Kifungu cha 13 cha Muswada kinachofanya marekebisho ... Pub on 火, 03 3 2015 20:45:00 GMT
Source: http://www.parliament.go.tz/docs/reports/60ba5-Maoni-ya-Kamati-kuhusu-Muswada-wa-social-security-.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 10337