KANUNI ZA UTUMISHI


advertisement

KANUNI ZA MAADILI YA UTENDAJI KATIKA UTUMISHI ...

KANUNI ZA MAADILI YA UTENDAJI KATIKA UTUMISHI WA UMMA Kanuni hizi zimetungwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma kwa mujibu wa mamlaka aliyopewa katika kifungu cha 34 cha Sheria ... Pub on 金, 26 9 2014 22:41:00 GMT
Source: http://www.mwanza.go.tz/kurasa/nyaraka_mbalimbali/Kanuni_za_maadili_ya_utumishi_wa_umma.pdf
View/Download

SURA YA 366 SHERIA YA AJIRA NA MAHUSIANO KAZINI ...

4 SEHEMU YA VII MIGOMO NA KUFUNGIA NJE 75. Haki ya kugoma na kufungia nje 76. Masharti kuhusu haki ya kugoma na kufungia nje 77. Huduma muhimu 78. Migogoro ya maslahi katika huduma muhimu 79. Huduma za ... Pub on 日, 28 9 2014 19:04:00 GMT
Source: http://www.lrct.go.tz/download/translated-laws%20/kiswahili-vision/mahusiano.pdf
View/Download

RANDAMA YA RASIMU YA KATIBA FEBRUARI, 2014

vi SEHEMU YA NNE109 Ibara ya 139: Kanuni za Kudumu za Bunge 109 Ibara ya 140: Rais Kulihutubia Bunge ... Pub on 日, 28 9 2014 21:48:00 GMT
Source: http://www.bungemaalum.go.tz/files/publications/attachments/RANDAMA_YA_RASIMU_YA_KATIBA_sw.pdf
View/Download

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA BUNGE LA ...

4 Marekebisho haya yafanyike pia kwenye vifungu vya Muswada vya 32, 42, 85, 129 na 144 ambavyo vinahusu uteuzi wa wakurugenzi wa Mifuko yote ya Hifadhi za Jamii. (iv) Kifungu cha 13 cha Muswada kinachofanya marekebisho ... Pub on 日, 28 9 2014 08:12:00 GMT
Source: http://www.parliament.go.tz/docs/reports/60ba5-Maoni-ya-Kamati-kuhusu-Muswada-wa-social-security-.pdf
View/Download

MAELEZO YA WN - PMORALG | PRIME MINISTER'S OFFICE ...

6 yao yapo mahakamani. Aidha, baadhi ya Wakuu wa Idara katika Halmashauri 73 wamechukuliwa hatua za kinidhamu kutokana na tuhuma mbalimbali. 7. Mheshimiwa Spika, katika kuboresha Utumishi wa Serikali za Mitaa hivi ... Pub on 日, 28 9 2014 05:56:00 GMT
Source: http://www.pmoralg.go.tz/quick-menu/cur-newsletter/03/maelezo%20ya%20kiutendaji%20mh%20hawa%20ghasia%20mapitio%20ya%20kazi%20fy2012-2013%20na%20mwelekeo%20wa%20kazi%20fy2013-2014.pdf
View/Download

OFISI YA MKUU WA MKOA DAR ES SALAAM

2 1. DIRA Taasisi ya mfano wa kuigwa katika kutoa ushauri na uratibu nchini Tanzania. 2. DHIMA Kuhakikisha kuwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii yanapatikana kutokana na huduma bora za ushauri na uratibu ambazo zinajenga Pub on 土, 27 9 2014 20:02:00 GMT
Source: http://www.dsm.go.tz/kurasa/nyaraka/Mkataba_Book.pdf
View/Download

KATIBA YA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania _____ 5 SEHEMU YA PILI WABUNGE, WILAYA ZA UCHAGUZI NA UCHAGUZI WA WABUNGE 66. Wabunge. 67. Sifa za mtu kuwa Mbunge. 68. Kiapo cha Wabunge. 69. Tamko ... Pub on 月, 29 9 2014 02:06:00 GMT
Source: http://www.bugando.ac.tz/attachments/Katiba_ya_Tanzania.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 40168