KANUNI ZA UTUMISHI


advertisement

KANUNI ZA ONGOZI WA KIROHO - CE-AFRICA | HOME

6 KANUNI ZA UONGOZI WA KIROHO Mojawapo ya mahitaji makubwa kabisa ya Kanisa la leo ni hitaji la uongozi wa kiroho. Unongozi unaoelewa na kufuata kanuni za utumishi na uanafunzi. Tunaishi katika wakati ambao watu wa ... Pub on 月, 24 11 2014 15:26:00 GMT
Source: http://www.ce-africa.org/downloads/LeadershipSwahiliwithCover.pdf
View/Download

RASIMU YA KATIBA INAYOPENDEKEZWA YALIYOMO ...

iv" " (b) Wajibu wa Mamlaka za Nchi 61. Hifadhi ya haki za binadamu 62. Usimamizi wa haki za binadamu (c) Mipaka ya Haki za Binadamu 63. Mipaka ya haki za binadamu 64. Sheria kuhusu haki, uhuru na wajibu SURA YA ... Pub on 日, 23 11 2014 00:47:00 GMT
Source: http://www.bungemaalum.go.tz/files/publications/attachments/RASIMU_YA_KATGIBA_INAYOPENDEKEZWA_sw.pdf
View/Download

RIPOTI YA MDHIBITI NA MKAGUZI - NATIONAL AUDIT OFFICE OF ...

vi _____ Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti Kuu ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2012/2013 4.2 Mwenendo wa Makusanyo ya mapato kutoka vyanzo vya ndani vya Halmashauri ikilinganishwa na Bajeti Pub on 水, 26 11 2014 00:36:00 GMT
Source: http://nao.go.tz/?wpfb_dl=107
View/Download

OFISI YA MKUU WA MKOA DAR ES SALAAM

2 1. DIRA Taasisi ya mfano wa kuigwa katika kutoa ushauri na uratibu nchini Tanzania. 2. DHIMA Kuhakikisha kuwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii yanapatikana kutokana na huduma bora za ushauri na uratibu ambazo zinajenga Pub on 日, 23 11 2014 15:34:00 GMT
Source: http://www.dsm.go.tz/kurasa/nyaraka/Mkataba_Book.pdf
View/Download

JUMUIYA YA TAWALA ZA MITAA TANZANIA (ALAT)

Shukrani Chapisho kuhusu Maoni na mawazo ya Sekta ya Serikali za Mitaa kwenye mchakato unaoendelea wa kuunda Katiba Mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni matokeo ya michango na juhudi za watu na taasisi ... Pub on 月, 24 11 2014 13:31:00 GMT
Source: http://www.alat.or.tz/downloads/MAONI%20YA%20ALAT%20KUHUSU%20KATIBA%20MPYA.pdf
View/Download

KATIBA YA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania _____ 5 SEHEMU YA PILI WABUNGE, WILAYA ZA UCHAGUZI NA UCHAGUZI WA WABUNGE 66. Wabunge. 67. Sifa za mtu kuwa Mbunge. 68. Kiapo cha Wabunge. 69. Tamko ... Pub on 月, 24 11 2014 15:04:00 GMT
Source: http://www.bugando.ac.tz/attachments/Katiba_ya_Tanzania.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 66855