KANUNI ZA UTUMISHI


advertisement

KANUNI ZA MAADILI YA UTENDAJI KATIKA UTUMISHI WA UMMA

KANUNI ZA MAADILI YA UTENDAJI KATIKA UTUMISHI WA UMMA Kanuni hizi zimetungwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma kwa mujibu wa Pub on Mi, 23 Jul 2014 04:17:00 GMT
Source: http://www.mwanza.go.tz/kurasa/nyaraka_mbalimbali/Kanuni_za_maadili_ya_utumishi_wa_umma.pdf
View/Download

10

mafunzo ya kuboresha ujuzi na stadi za kazi kwa maafisa watendaji wa vijiji na mitaa tanzania bara viii kikundi kazi cha uboreshaji wa kitabu cha kufundishia maafisa Pub on Mi, 23 Jul 2014 23:37:00 GMT
Source: http://www.sulgo.or.tz/fileadmin/uploads/Documents/201202_GIZ_VEO_Handbook.pdf
View/Download

RASIMU YA MKATABA WA HUDUMA KWA MTEJA - TEMEKE MUNICIPAL ...

2 • Kusimamia ujenzi wa miundombinu ya barabara, majengo, umeme na maji; • Kuimarisha na kuendelelza shughul za biashara, viwanda, masoko na Pub on Do, 24 Jul 2014 17:09:00 GMT
Source: http://www.tmc.go.tz/Final.pdf
View/Download

MAELEZO YA MHESHIMIWA HAWA ABDULRAHMAN GHASIA (MB), WAZIRI ...

2 kuwasilisha majukumu ya kiutendaji ya Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (OWM-TAMISEMI), katika kipindi cha Pub on Di, 22 Jul 2014 22:19:00 GMT
Source: http://www.pmoralg.go.tz/menu-data/adverts/pdf/HOTUBA-YA-BAJETI-TAMISEMI-2014-15.pdf
View/Download

OFISI YA MKUU WA MKOA DAR ES SALAAM

1 jamhuri ya muungano wa tanzania ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa ofisi ya mkuu wa mkoa dar es salaam mkataba wa huduma kwa mteja Pub on Mi, 23 Jul 2014 21:35:00 GMT
Source: http://www.dsm.go.tz/kurasa/nyaraka/Mkataba_Book.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 59593