KANUNI ZA UTUMISHI


advertisement

KANUNI ZA MAADILI YA UTENDAJI KATIKA UTUMISHI ...

KANUNI ZA MAADILI YA UTENDAJI KATIKA UTUMISHI WA UMMA Kanuni hizi zimetungwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma kwa mujibu wa mamlaka aliyopewa katika kifungu cha 34 cha Sheria ... Pub on 土, 24 1 2015 23:10:00 GMT
Source: http://www.mwanza.go.tz/kurasa/nyaraka_mbalimbali/Kanuni_za_maadili_ya_utumishi_wa_umma.pdf
View/Download

10

MAFUNZO YA KUBORESHA UJUZI NA STADI ZA KAZI KWA MAAFISA WATENDAJI WA VIJIJI NA MITAA TANZANIA BARA viii KIKUNDI KAZI CHA UBORESHAJI WA KITABU CHA KUFUNDISHIA MAAFISA WATENDAJI WA ... Pub on 金, 23 1 2015 21:10:00 GMT
Source: http://www.alat.or.tz/downloads/publication/VEO_Handbook_ST5_5__7_.pdf
View/Download

RASIMU YA KATIBA YA JAMHURI YA MUUNGANO WA ...

iii SEHEMU YA PILI W AJIBU WA R AIA NA M AMLAKA ZA N CHI NA M IPAKA YA H AKI ZA B INADAMU (a) Wajibu wa Raia kwa Taifa 49. Wajibu wa raia. 50. Wajibu wa kushiriki kazi. 51. Ulinzi wa mali ya umma. 52. Haki na ... Pub on 土, 24 1 2015 07:11:00 GMT
Source: http://sw.radiovaticana.va/doc/RASIMU_final.pdf
View/Download

DAR ES SALAAM, J MWENYEKITI WA TUME - RADIO VATICAN ...

iii 14. Kanuni za Uongozi wa Umma 15. Zawadi katika Utumishi wa Umma 16. Wajibu wa kutangaza mali na madeni 17. Mgongano wa kimaslahi 18. Matumizi ya mali ya umma 19. Matumizi ya masharti ya maadili kwa ... Pub on 金, 23 1 2015 13:25:00 GMT
Source: http://sw.radiovaticana.va/doc/Rasimu_Final_YA_KATIBA_2013.pdf
View/Download

MKATABA WA HUDUMA KWA WATEJA - TANZANIA ...

1.0 DIRA, DHIMA NA MAADILI MUHIMU 1.1 Dira ya Mamlaka ya Hali ya Hewa Kuwa kitovu bora cha utoaji huduma za hali ya hewa zenye hadhi ya kimataifa ifikapo mwaka 2015. 1.2 Dhima ya Mamlaka ya Hali ya Hewa Kutoa ... Pub on 土, 24 1 2015 01:49:00 GMT
Source: http://www.meteo.go.tz/store/mkataba.pdf
View/Download

RASIMU YA KATIBA INAYOPENDEKEZWA YALIYOMO ...

iv" " (b) Wajibu wa Mamlaka za Nchi 61. Hifadhi ya haki za binadamu 62. Usimamizi wa haki za binadamu (c) Mipaka ya Haki za Binadamu 63. Mipaka ya haki za binadamu 64. Sheria kuhusu haki, uhuru na wajibu SURA YA ... Pub on 水, 21 1 2015 17:09:00 GMT
Source: http://www.bungemaalum.go.tz/files/publications/attachments/RASIMU_YA_KATGIBA_INAYOPENDEKEZWA_sw.pdf
View/Download

SURA YA 366 SHERIA YA AJIRA NA MAHUSIANO KAZINI ...

4 SEHEMU YA VII MIGOMO NA KUFUNGIA NJE 75. Haki ya kugoma na kufungia nje 76. Masharti kuhusu haki ya kugoma na kufungia nje 77. Huduma muhimu 78. Migogoro ya maslahi katika huduma muhimu 79. Huduma za ... Pub on 金, 23 1 2015 05:11:00 GMT
Source: http://www.lrct.go.tz/download/translated-laws%20/kiswahili-vision/mahusiano.pdf
View/Download

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA BUNGE LA ...

4 Marekebisho haya yafanyike pia kwenye vifungu vya Muswada vya 32, 42, 85, 129 na 144 ambavyo vinahusu uteuzi wa wakurugenzi wa Mifuko yote ya Hifadhi za Jamii. (iv) Kifungu cha 13 cha Muswada kinachofanya marekebisho ... Pub on 水, 21 1 2015 22:17:00 GMT
Source: http://www.parliament.go.tz/docs/reports/60ba5-Maoni-ya-Kamati-kuhusu-Muswada-wa-social-security-.pdf
View/Download

RIPOTI YA MDHIBITI NA MKAGUZI - NATIONAL AUDIT OFFICE OF ...

vi _____ Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti Kuu ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2012/2013 4.2 Mwenendo wa Makusanyo ya mapato kutoka vyanzo vya ndani vya Halmashauri ikilinganishwa na Bajeti Pub on 日, 25 1 2015 04:11:00 GMT
Source: http://nao.go.tz/?wpfb_dl=107
View/Download

KIJITABU CHA WANACHAMA - CHURCH OF THE NAZARENE ...

9 KANUNI ZA IMANII 1. MUNGU WA UTATU Tunamwamini Mungu mmoja aishiye milele, Mungu asiye na kikomo, Mwenye enzi na kiongozi-msimamizi wa ulimwengu; na kwamba Yeye pekee ndiye Mungu, muumbaji na ... Pub on 金, 23 1 2015 11:52:00 GMT
Source: http://www.africanazarene.org/Websites/churchofnazafrica/images/Swahili_Resources/Swahili_Church_Members_Handbook.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 56492