Saturday , 2 July 2016

Kanuni Za Utumishi

KANUNI ZA MAADILI YA UTENDAJI

KANUNI ZA MAADILI YA UTENDAJI KATIKA UTUMISHI WA UMMA Kanuni hizi zimetungwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma kwa mujibu wa

Read More »

IDARA YA UTUMISHI WA MWALIMU

TUME YA UTUMISHI WA UMMA IDARA YA UTUMISHI WA MWALIMU WAJIBU MKUU WA MWALIMU Wajibu mkuu wa mwalimu ambao ndio Nguzo Tano za kazi ya ualimu ni:-

Read More »

KANUNI ZA ONGOZI WA KIROHO

6 KANUNI ZA UONGOZI WA KIROHO Mojawapo ya mahitaji makubwa kabisa ya Kanisa la leo ni hitaji la uongozi wa kiroho. Unongozi unaoelewa na kufuata kanuni za utumishi na ...

Read More »

OFISI YA RAIS SEKRETARIETI YA

1 ofisi ya rais sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma majibu ya maswali/malalamiko yaliyowasilishwa na wadau s/n jina maswali / malalamiko majibu

Read More »

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA OFISI YA RAIS Anwani ya Simu: "UTUMISHI", DSM. Menejimenti ya Utumishi wa Umma, Simu: 2118531/4 S.L.P ...

Read More »

RASIMU YA MKATABA WA HUDUMA

2 • Kusimamia ujenzi wa miundombinu ya barabara, majengo, umeme na maji; • Kuimarisha na kuendelelza shughul za biashara, viwanda, masoko na

Read More »

KANUNI YA ADHABU SHERIA KUU

1 _____ sura ya 16 _____ kanuni ya adhabu [sheria kuu] mpangilio wa vifungu kifungu jina sehemu ya kwanza masharti ya jumla sura ya kwanza

Read More »

TAARIFA KWA UMMA Atc Ac

TAARIFA KWA UMMA UWEPO WA TAARIFA ZA UPOTOSHAJI KUHUSU CHUO CHA UFUNDI ARUSHA CHUO CHA UFUNDI ARUSHA Uongozi wa Chuo cha Ufundi Arusha (ATC) unautaarifu umma wa ...

Read More »

SURA YA 366 SHERIA YA AJIRA

6 Ajira na Mahusiano Kazini Sheria kwa ajili ya kuweka masharti ya haki za msingi ya kazi, kuweka vigezo vya msingi vya ajira, kuweka muundo kwa ajili ya ...

Read More »

Mkataba Wa Huduma Kwa Mteja

Dibaji MAELEZO YA WAZIRI Mkataba huu wa Huduma kwa Mteja unafunga makubaliano kati ya Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (OWM TAMISEMI) na ...

Read More »