KANUNI ZA UTUMISHI


advertisement

KANUNI ZA MAADILI YA UTENDAJI KATIKA UTUMISHI WA UMMA

KANUNI ZA MAADILI YA UTENDAJI KATIKA UTUMISHI WA UMMA Kanuni hizi zimetungwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma kwa mujibu wa Pub on Di, 29 Jul 2014 12:02:00 GMT
Source: http://www.mwanza.go.tz/kurasa/nyaraka_mbalimbali/Kanuni_za_maadili_ya_utumishi_wa_umma.pdf
View/Download

10

mafunzo ya kuboresha ujuzi na stadi za kazi kwa maafisa watendaji wa vijiji na mitaa tanzania bara viii kikundi kazi cha uboreshaji wa kitabu cha kufundishia maafisa Pub on So, 27 Jul 2014 01:35:00 GMT
Source: http://www.sulgo.or.tz/fileadmin/uploads/Documents/201202_GIZ_VEO_Handbook.pdf
View/Download

RASIMU YA MKATABA WA HUDUMA KWA MTEJA - TEMEKE MUNICIPAL ...

2 • Kusimamia ujenzi wa miundombinu ya barabara, majengo, umeme na maji; • Kuimarisha na kuendelelza shughul za biashara, viwanda, masoko na Pub on So, 27 Jul 2014 22:20:00 GMT
Source: http://www.tmc.go.tz/Final.pdf
View/Download

MAELEZO YA MHESHIMIWA HAWA ABDULRAHMAN GHASIA (MB), WAZIRI ...

2 kuwasilisha majukumu ya kiutendaji ya Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (OWM-TAMISEMI), katika kipindi cha Pub on Di, 29 Jul 2014 03:20:00 GMT
Source: http://www.pmoralg.go.tz/menu-data/adverts/pdf/HOTUBA-YA-BAJETI-TAMISEMI-2014-15.pdf
View/Download

SURA YA 300 SHERIA YA TAASISI ZA KAZI SHERIA KUU MPANGILIO ...

1 _____ SURA YA 300 ____ SHERIA YA TAASISI ZA KAZI SHERIA KUU MPANGILIO WA VIFUNGU SEHEMU YA I VIFUNGU VYA AWALI Kifungu Jina 1. Jina fupi na kuanza ... Pub on Mo, 28 Jul 2014 01:19:00 GMT
Source: http://www.lrct.go.tz/download/translated-laws%20/kiswahili-vision/kazi.pdf
View/Download

OFISI YA MKUU WA MKOA DAR ES SALAAM

1 jamhuri ya muungano wa tanzania ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa ofisi ya mkuu wa mkoa dar es salaam mkataba wa huduma kwa mteja Pub on Mo, 28 Jul 2014 00:08:00 GMT
Source: http://www.dsm.go.tz/kurasa/nyaraka/Mkataba_Book.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 88196