SKOLERUTE 2012 2013


advertisement

SKOLERUTE 2013-2014 - NORD-TRøNDELAG FYLKESKOMMUNE

Skolerute 2013-2014 År Uke Dager Kommentarer 2013 33 5 Første skoledag man19.august 34 5 35 5 36 5 37 5 38 5 39 5 40 5 Pub on Mi, 16 Apr 2014 04:33:00 GMT
Source: http://www.ntfk.no/SiteCollectionDocuments/Skolerute%2013-14.pdf
View/Download

SKOLERUTE SKOLEåRET 2013-14

Skolerute skoleåret 2013-14 Man Tir Ons Tor Fre Sum Merknader August 2 2 2 2 2 10 Skolestart 19.august September 5 4 4 4 4 21 Pub on Sa, 19 Apr 2014 17:37:00 GMT
Source: http://bodo.kommune.no/getfile.php/Borgerportalen/Oppvekst/Skole_SFO/Dokumenter%20grunnskolekontoret/Skolerute%20skole%C3%A5ret%202013-14.pdf
View/Download

SKOLERUTE FOR OPPLAND - SKOLEåRET 2013-2014

Skolerute for Oppland - skoleåret 2013-2014 Siste skoledag Første skoledag Første dag Siste dag Nord-Gudbrandsdal Dovre 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Pub on Mo, 21 Apr 2014 04:41:00 GMT
Source: http://www.opplandvgs.no/Skoler/Valle/Dokumenter/Skoleruta_2013_2014.pdf
View/Download

SKOLERUTE 2013/14 GRUNNSKOLENE I RANA

Skolerute for 2013/2014 er nå klar Skolestart for elevene: 19. august Høstferie: 10.-11. oktober Fridag: 22. november Siste skoledag før jul: 20. desember Pub on Fr, 18 Apr 2014 10:00:00 GMT
Source: http://www.rana.kommune.no/barn_familie_skole/skole_sfo/Documents/Skoleruta%20for%202013-2014.pdf
View/Download

SKOLERUTE HAMAR KOMMUNE 2013-2014

2014 . August (10 skoledager) Januar (21 skoledager) Uke . Man : Tirs . Ons : Tors . Fre : Uke . Man . Tirs : Ons . Tors : Fre . 31 : 1 . 1JF. 2 . 3 : 32 . 2 . 6 . 7 ... Pub on So, 20 Apr 2014 15:34:00 GMT
Source: http://www.hamar.kommune.no/getfile.php/Filer/Skoleruta%20Hamar%202012%202013%20korr.pdf
View/Download

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN

2 skoletidsplan for grunnskolen og videregÅende opplÆring i oslo skoleÅret 2013/2014 mÅned antall skoledager ferie og fridager august 10 skolestart: mandag Pub on Fr, 18 Apr 2014 22:39:00 GMT
Source: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utdanningsetaten%20%28UDE%29/Internett%20%28UDE%29/EFP/Dokumenter/Skoletidsplan%20skole%C3%A5ret%202013-14.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 18601