SKOLERUTE 2012 2013


advertisement

REGIONKOORDINATORENE I SøR-TRøNDELAG KOMMUNENE I SøR ...

SØR -TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fagenhet for videregående opplæring Dokumentnr.: 201203113-2 side 4 av 5 RAMME FOR SKOLEEIERNES SKOLERUTE FOR ELEVENE I SØR- Pub on Wed, 25 Mar 2015 09:56:00 GMT
Source: http://www.stfk.no/upload/FVO/Skolerute/Skolerute%202014-2015%20-%20Ramme%20for%20skoleeiernes%20utarbeidelse%20av%20skolerute%20for%20egne%20skoler.pdf
View/Download

REGELVERK FOR SKOLESKYSS I TELEMARK OG VESTFOLD

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold grunnskole og den videregående skole gjeldende for skoleåret 2012/2013 og videre. Vedtatt av Fylkestingene i Pub on Sat, 28 Mar 2015 20:15:00 GMT
Source: http://www.vkt.no/Portals/VKT/Filer/Dokumenter/Skoleskyss/Skoleskyss-Regler-VKT-Telemark-Vestfold-2012-2013.pdf
View/Download

SKOLERUTE FOR VESTFOLD SKOLEÅRET 2014/2015

SKOLERUTE FOR VESTFOLD SKOLEÅRET 2014/2015 . Høsthalvåret: Mandag 18. august - fredag 19. desember 2014 . Vårhalvåret: Mandag 5.januar – fredag 19.juni 2015 Pub on Wed, 25 Mar 2015 05:39:00 GMT
Source: http://www.holmestrand.kommune.no/tjenester/skole/skolerute/
View/Download

SKOLERUTE 2015/2016 (ENKEL VERSJON) - NORD-TRøNDELAG ...

Skolerute 2015 – 2016 Første skoledag skoleåret 2016/2017 er torsdag 18.august 2016. 2015 UkeAnt dager Elevenes fridager 34 5 Første skoledag mandag 17.august Pub on Sat, 28 Mar 2015 09:53:00 GMT
Source: http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/utdanning/Documents/Skolerute%20enkel%2015%20-%2016.pdf
View/Download

SKOLERUTE 2014-2015 - NORD-TRøNDELAG FYLKESKOMMUNE

Skolerute 2014-2015 År Uke Dager Kommentarer 2014 34 5 Første skoledag man 18.august 35 5 36 5 37 5 38 5 39 5 40 5 41 0 Høstferie Pub on Mon, 23 Mar 2015 21:47:00 GMT
Source: http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/utdanning/Documents/Skolerute_14_15.pdf
View/Download

SKOLERUTE 2014/2015 – LENVIK KOMMUNE

RÅDMANNEN Lenvik kommune Telefon: +47 77 87 17 00 Org. nr.: 939 807 314 Postboks 602 Faks: +47 77 87 17 01 www.lenvik.kommune.no Pub on Sun, 22 Mar 2015 11:40:00 GMT
Source: http://www.lenvik.kommune.no/Documents/Skolerute/Skolerute%202014-2015.pdf?epslanguage=no
View/Download

FORSLAG TIL SKOLERUTE 2015-2016 - TROMS FYLKESKOMMUNE

Forslag til skolerute 2015 – 2016 Høst 2015 Måned Fridager Antall skoledager August Skolestart tirsdag 18.8 10 September 22 Oktober Høstferie 1.10 og 2.10 ... Pub on Mon, 16 Mar 2015 21:48:00 GMT
Source: http://www.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/Utdanning/Dokumenter/Forslag%20til%20skolerute%202015-2016_1.pdf
View/Download

SKOLERUTE 2014-2015 - HARESTAD SKOLE

SKOLERUTE 2014-2015 Måned Datoer Tekst Elevdager August 18. Skolestart for elevene 10 September 22 Oktober Uke 41, 6. – 10. Høstferie Pub on Fri, 27 Mar 2015 19:48:00 GMT
Source: http://www.harestadskole.no/wp-content/uploads/2014/02/SKOLERUTE-2014-2015.pdf
View/Download

SKOLERUTE FOR BUGGELAND SKOLE 2014/2015 - MINSKOLE.NO

SKOLERUTE FOR BUGGELAND SKOLE 2014/2015 MÅNED MERKNAD DAGER August Første skoledag for elevene: Tirsdag 19.08.1 4 9 September Planleggingsdager 22.09 og 23.09 ... Pub on Tue, 24 Mar 2015 21:39:00 GMT
Source: http://www.minskole.no/minskole/buggeland/pilot.nsf/nt/23DB3BFF322A1EDCC1257C99002EBA61/$File/Skolerute%2020142015%20%20Buggeland%20skole.pdf
View/Download

SKOLERUTE 2015 – 2016 - STARTSIDE - LEVANGER KOMMUNE

2015 Uke 34 35 36 38 39 40 42 43 44 45 46 48 49 50 51 2016 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Skolerute 2015 - Elevenes frida er 2016 Pub on Sat, 28 Mar 2015 00:06:00 GMT
Source: http://www.levanger.kommune.no/PageFiles/2104/skolerute_2015_2016.pdf
View/Download

SKOLERUTA 2014-2015 FOR HADELANDSREGIONEN

Skoleruta 2014-2015 for Hadelandsregionen F = fridag Høsten 2014 Våren 2015 August Januar Uke Ma Ti On To Fre Uke Ma Ti On To Fre 31 01 Juleferie Pub on Wed, 25 Mar 2015 19:07:00 GMT
Source: http://www.gran.kommune.no/Documents/Grunnskole/Skoleruta%202014-2015.pdf
View/Download

REGIONKOORDINATORENE I SøR-TRøNDELAG KOMMUNENE I SøR ...

SØR -TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fagenhet for videregående opplæring Dokumentnr.: 201203113-2 side 4 av 5 RAMME FOR SKOLEEIERNES SKOLERUTE FOR ELEVENE I SØR- Pub on Wed, 25 Mar 2015 09:56:00 GMT
Source: http://www.stfk.no/upload/FVO/Skolerute/Skolerute%202014-2015%20-%20Ramme%20for%20skoleeiernes%20utarbeidelse%20av%20skolerute%20for%20egne%20skoler.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 7242