SKOLERUTE 2012 2013


advertisement

REGIONKOORDINATORENE I SøR-TRøNDELAG KOMMUNENE I SøR ...

SØR -TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fagenhet for videregående opplæring Dokumentnr.: 201203113-2 side 4 av 5 RAMME FOR SKOLEEIERNES SKOLERUTE FOR ELEVENE I SØR- Pub on Thu, 16 Apr 2015 19:24:00 GMT
Source: http://www.stfk.no/upload/FVO/Skolerute/Skolerute%202014-2015%20-%20Ramme%20for%20skoleeiernes%20utarbeidelse%20av%20skolerute%20for%20egne%20skoler.pdf
View/Download

REGELVERK FOR SKOLESKYSS I TELEMARK OG VESTFOLD

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold grunnskole og den videregående skole gjeldende for skoleåret 2012/2013 og videre. Vedtatt av Fylkestingene i Pub on Tue, 14 Apr 2015 12:17:00 GMT
Source: http://www.vkt.no/Portals/VKT/Filer/Dokumenter/Skoleskyss/Skoleskyss-Regler-VKT-Telemark-Vestfold-2012-2013.pdf
View/Download

SKOLERUTE 2015/2016 (ENKEL VERSJON) - NORD-TRøNDELAG ...

Skolerute 2015 – 2016 Første skoledag skoleåret 2016/2017 er torsdag 18.august 2016. 2015 UkeAnt dager Elevenes fridager 34 5 Første skoledag mandag 17.august Pub on Mon, 13 Apr 2015 18:59:00 GMT
Source: http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/utdanning/Documents/Skolerute%20enkel%2015%20-%2016.pdf
View/Download

SKOLERUTE 2014-2015 - NORD-TRøNDELAG FYLKESKOMMUNE

Skolerute 2014-2015 År Uke Dager Kommentarer 2014 34 5 Første skoledag man 18.august 35 5 36 5 37 5 38 5 39 5 40 5 41 0 Høstferie Pub on Tue, 14 Apr 2015 10:51:00 GMT
Source: http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/utdanning/Documents/Skolerute_14_15.pdf
View/Download

SKOLERUTE 2014/2015 – LENVIK KOMMUNE

RÅDMANNEN Lenvik kommune Telefon: +47 77 87 17 00 Org. nr.: 939 807 314 Postboks 602 Faks: +47 77 87 17 01 www.lenvik.kommune.no Pub on Tue, 14 Apr 2015 13:29:00 GMT
Source: http://www.lenvik.kommune.no/Documents/Skolerute/Skolerute%202014-2015.pdf?epslanguage=no
View/Download

SKOLERUTE 2014-2015 - HARESTAD SKOLE

SKOLERUTE 2014-2015 Måned Datoer Tekst Elevdager August 18. Skolestart for elevene 10 September 22 Oktober Uke 41, 6. – 10. Høstferie Pub on Mon, 13 Apr 2015 15:03:00 GMT
Source: http://www.harestadskole.no/wp-content/uploads/2014/02/SKOLERUTE-2014-2015.pdf
View/Download

SKOLERUTE FOR BUGGELAND SKOLE 2014/2015 - MINSKOLE.NO

SKOLERUTE FOR BUGGELAND SKOLE 2014/2015 MÅNED MERKNAD DAGER August Første skoledag for elevene: Tirsdag 19.08.1 4 9 September Planleggingsdager 22.09 og 23.09 ... Pub on Wed, 15 Apr 2015 01:25:00 GMT
Source: http://www.minskole.no/minskole/buggeland/pilot.nsf/nt/23DB3BFF322A1EDCC1257C99002EBA61/$File/Skolerute%2020142015%20%20Buggeland%20skole.pdf
View/Download

SKOLERUTE 2015-2016

SKOLERUTE 2015-2016 Måned Datoer Tekst Elevdager August 12.-14. (on-fr) 17. Planlegging skole Skolestart for elevene 11 September 22 Oktober Uke 41, 5.-9. Pub on Fri, 17 Apr 2015 01:51:00 GMT
Source: http://www.goaskole.no/wp-content/uploads/2015/02/SKOLERUTE-2015-2016.pdf
View/Download

SKOLERUTE FOR VESTFOLD SKOLEÅRET 2014/2015

SKOLERUTE FOR VESTFOLD SKOLEÅRET 2014/2015 Høsthalvåret: Mandag 18. august - fredag 19. desember 2014 Vårhalvåret: Mandag 5.januar – fredag 19.juni 2015 Pub on Wed, 15 Apr 2015 20:01:00 GMT
Source: http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMVE/Barnehage%20og%20oppl%c3%a6ring/Skole/Skolens%20ferieplan%202014-15.pdf?epslanguage=nb
View/Download

REGIONKOORDINATORENE I SøR-TRøNDELAG KOMMUNENE I SøR ...

SØR -TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fagenhet for videregående opplæring Dokumentnr.: 201203113-2 side 4 av 5 RAMME FOR SKOLEEIERNES SKOLERUTE FOR ELEVENE I SØR- Pub on Thu, 16 Apr 2015 19:24:00 GMT
Source: http://www.stfk.no/upload/FVO/Skolerute/Skolerute%202014-2015%20-%20Ramme%20for%20skoleeiernes%20utarbeidelse%20av%20skolerute%20for%20egne%20skoler.pdf
View/Download

UTDANNINGSETATEN - TROMS FYLKESKOMMUNE

Utdanningsetaten Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732 Postadresse Pub on Wed, 15 Apr 2015 06:18:00 GMT
Source: http://www.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/Utdanning/Skolerute%202015.pdf
View/Download

SKOLERUTE FOR BUGGELAND SKOLE 2015/2016 - MINSKOLE.NO

SKOLERUTE FOR BUGGELAND SKOLE 2015/2016 MÅNED MERKNAD DAGER August Første skoledag for elevene: Tirsdag 18.august 10 September 22 Pub on Wed, 15 Apr 2015 14:53:00 GMT
Source: http://www.minskole.no/minskole/buggeland/pilot.nsf/nt/8146BBF90497147AC1257DE7004170C4/$File/Skolerute%2020152016%20Buggeland%20skole.pdf
View/Download

Www.dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 56413